Coaching kerken/groepen

Yib wil kerken en vrouwengroepen helpen hun vrouwen toe te rusten, zodat ze wandelen in hun bestemming.

We merken hoe belangrijk het is om vrouwen stap voor stap mee te nemen in de groei die God voor hen heeft. Dat is een proces. Yib heeft hiertoe een programma ontwikkkeld waarin de deelnemers worden uitgedaagd het onderwijs praktisch toe te passen in hun dagelijks leven. In kleine groepjes, ieder met een leider, komen we terug op de opdrachten van de vorige keer, geven elkaar positieve feedback en bidden we voor elkaar.

Yib coacht en adviseert teams die een Yib-training willen opzetten.
Mocht je willen overleggen over de mogelijkheden, mail dan naar: coaching@yib-women.nl

© Yib Your Inner Beauty
Website beheerder Benjamin Chin